የባለአክሲዮኖች 10ኛ መደበኛ  እና 5ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ የስብሰባ  ጥሪ

Berhan Bank

  የባለአክሲዮኖች 10ኛ መደበኛ  እና 5ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ የስብሰባ  ጥሪ

የብርሃን  ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮኖችን   10ኛ መደበኛ  እና 5ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሐሙስ ታህሣሥ 02  ቀን 2012 ዓ.ም. ከጠዋቱ 2፡00 ጀምሮ  ቦሌ በሚገኘው ሚሊኒየም አዳራሽ  ይካሔዳል፡፡ ስለሆነም የባንኩ ባለአክሲዮኖች በሙሉ በተጠቀሰው ቀንና ቦታ ማንነታችሁን  የሚገልጽ/የሚያሳይ/  መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፍቃድ ዋናውንና ፎቶ ኮፒ  እንዲሁም በሞባይል አጭር የጽሁፍ መልዕክት የሚላክላችሁን የባለአክስዮን  መለያ ቁጥር በመያዝ በጉባኤው ላይ እንድትገኙ የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪ ያቀርባል፡፡

 1. የመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች
  1. አጀንዳውን ማጽደቅ፤
  2. የተከናወኑ የአክስዮን ዝውውሮችን ማጽደቅና አዳዲስ ባለአክስዮኖችን መቀበል፤
  3. የዳይሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ ሪፖርት ማዳመጥ ፤
  4. የውጭ ኦዲተሮችን ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ማዳመጥ ፤
  5. ከዚህ በላይ በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ተወያይቶ መወሰን፤
  6. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ወርኃዊ አበልና ዓመታዊ ክፍያ መወሰን፣
  7. በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ መመሪያን ተወያይቶ ማጽደቅ፣
  8. የዳይሬክተሮች ቦርድ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላትን አበል መወሰን
  9. የዳይሬክተሮች ቦርድ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላትን መምረጥ
  10. በዘመኑ የተጣራ ትርፍ አደላደል እና አከፋፈል ላይ በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ ተወያይቶ መወሰን፤
  11. የጉባዔውን ቃለጉባዔ ማጽደቅ የሚሉት ናቸው፡፡

 

 1. የድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች
  1. አጀንዳውን ማጽደቅ፤
  2. የማህበሩን ካፒታል ማሳደግ
  3. የጉባዔውን ቃለጉባዔ ማጽደቅ የሚሉት ናቸው፡፡

ማሳሰቢያ

በጉባኤው ላይ ለመገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች  ቀጥሎ በተመለከተው መሠረት በወኪሎቻቸው አማካይነት መሳተፍ ይችላሉ፡፡

 • ጉባኤው ከሚካሄድበት  ቀን  አስቀድሞ   ባሉት  ቀናት ውስጥ ቦሌ ድልድይ  ፊት ለፊት በሚገኘው  የባንኩ  ዋና መስሪያ ቤት በመገኘት የውክልና ፎርም/ቅጽ   በመሙላት  ተወካይ  በመወከል ወይም
 •  ውል ለማዋዋል ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት የተሰጠና በስብሰባው ለመገኘትና ድምጽ ለመስጠት የሚያስችል ውክልና  ያለው ተወካይ ዋናውን እና  አንድ ፎቶ ኮፒ  በጉባኤው እለት ይዞ በመቅረብ

ብርሃን  ባንክ አ.ማ

የዳይሬክተሮች ቦርድDemos

Layout

Wide
Boxed
Scroll up