የባለአክሲዮኖች 9ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ የስብሰባ ጥሪ

 የባለአክሲዮኖች 9 መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ የስብሰባ  ጥሪ

የብርሃን ባንክ አ.ማ ባለአክሲዮኖች 9 መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ቅዳሜ ኅዳር 01 ቀን 2011 ዓ.ም ከጠዋቱ 2፡00 ጀምሮ ቦሌ በሚገኘው ሚሊኒየም አዳራሽ ያካሄዳል፡፡ ስለሆነም የባንኩ ባለአክሲዮኖች በሙሉ በተጠቀሰው ቀን እና ቦታ ኢትዮጲያዊ ዜግነት ያላችሁ መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፍቃድ ዋናውንና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም በሞባይል አጭር የፅሁፍ መልዕክት የሚላክላችሁን የባለአክስዮን መለያ ቁጥርዎን በመያዝ በጉባኤው ላይ እንድትገኙ የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪ ያቀርባል፡፡

የጉባኤው አጀንዳዎች

1.የጉባዔውን አጀንዳ ማጽደቅ

 1. የተከናወኑ የአክሲዮን ዝውውሮችን ማጽደቅና አዲስ ባለአክሲዮኖችን መቀበል
 2. የዳይሬክተሮች ቦርድን አመታዊ ሪፖርት ማዳመጥ
 3. የባንኩን የውጭ ኦዲተሮችን አመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ማዳመጥ
 4. በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ተወያይቶ መወሰን
 5. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ወርሃዊ አበልና ዓመታዊ ክፍያ መወሰን
 6. የውጭ ኦዲተሮቸን መሰየምና ክፍያቸውን መወሰን
 7. በዘመኑ የተጣራ ትርፍ አደላደልና እና አከፋፈል ላይ የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ ተወያይቶ
  መወሰን
 8. የጉባኤውን ቃለጉባኤ ማጽደቅ

 

ማሳሰቢያ 

 • በጉባኤው ላይ ለመገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች ቀጥሎ በተመለከተው መሠረት በወኪሎቻቸው አማካኝነት መሳተፍ ይችላሉ፡፡
  • ጉባኤው ከሚካሄድበት  ቀን  አስቀድሞ   ባሉት  ቀናት ውስጥ ቦሌ ድልድይ  ፊት ለፊት በሚገኘው  የባንኩ  ዋና መስሪያ ቤት በመገኘት የውክልና ፎርም/ቅጽ   በመሙላት  ተወካይ  በመወከል ወይም
  • ውል ለማዋዋል ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት የተሰጠ እና በስብሰባው ለመገኘት እና ድምጽ ለመስጠት  የሚያስችል ውክልና  ያለው ተወካይ ዋናውን እና  አንድ ፎቶ ኮፒ  በጉባኤው እለት ይዞ በመቅረብ መሳተፍ ይችላሉ፡፡

ብርሃን ባንክ አ.ማ

የዳይሬክተሮች ቦርድDemos

Layout

Wide
Boxed
Scroll up