እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ

ለብርሃን ባንክ አ.ማ. ባለአክስዮኖች በሙሉ

እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማስታወቂያ

ታህሣሥ 2 ቀን 2012 ዓ.ም. በተካሔደው የባንኩ ባለ አክስዮኖች 10ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ የተመረጠው የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ጥቆማ ለመቀበል የሚያስፈልጉ ዝግጅቶችን ሲያከናውን ቆይቶ አሁን ጥቆማዎች ለመቀበል ተዘጋጅቷል፡፡ ስለሆነም የባንኩ ባለአክስዮኖች ለባንኩ ሁለንተናዊ እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ይችላሉ ብለው የሚያምኑባቸውን ብቁ እጩዎችን ከሰኔ 18 ቀን 2012 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ መስከረም 18  ቀን 2013  ዓ.ም.  እስከ ቀኑ 11፡00 ሰዓት ድረስ ጥቆማዎቹን እንዲያከናውኑ አስመራጭ ኮሚቴው በአክብሮት ይጋብዛል፡፡

ተጠቋሚ እጩዎች ማሟላት ያለባቸው መስፈርት፡

 1. የብርሃን ባንክ አ.ማ. ባለአክስዮን መሆን አለባቸው፡፡
 2. እድሜያቸው ቢያንስ 30 ዓመት እና ከዛ በላይ መሆን አለበት፡፡
 3. ቢመረጡ የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ሆኖ ለመሥራት ፈቃደኛ ሊሆኑ ይገባል፡፡
 4. ቢያንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ተመጣጣኝ       የትምህርት ደረጃ እውቅና ካለው የትምህረት ተቋም ሊኖራቸው ይገባል፡፡
 5. እጩ ተጠቋሚዎቹ በቢዝነስ ማኔጅመንት& በባንክ ሥራ& በፋይናንስ& በአካውንቲንግ በሕግ& በኦዲቲንግ& በኢኮኖሚክስ& በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ& በኢንቨስትመንት ማኔጅመንት&       የትምህርት መስክ የተመረቁ& በንግድ ሥራ አመራር በተለይ በባንክ የሥራ ዘርፍ ልምድ ያላቸው እና የጾታ ስብጥራቸውም ተመጣጣኝ ቢሆን ይመረጣል፡፡
 6. በብርሃን ባንክ አ.ማ. ውስጥ በቦርድ አባልነት ለስድስት ተከታታይ ዓመታት (ለሁለት የሥራ ዘመን/ተርም/ በቦርድ አባልነት ያገለገሉ ከሆነ& ከቦርድ አባልነት ከለቀቁ ስድስት ዓመት የሞላቸው መሆን አለበት፡፡
 7. የባንኩ አስመራጭ ኮሚቴ አባል መሆን የለባቸውም ፡፡
 8. ሀቀኛ& ታማኝ& ጠንቃቃና መልካም ስነምግባር እና መልካም ዝና ያላቸው& በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ዕምነት በማጉደል& በማጭበርበር በወንጀል ተከሰው ያልተቀጡና/ ጥፋተኛ ያልተባሉ መሆን ይኖባቸዋል፡፡
 9. የብርሃን ባንክም ሆነ የሌሎች ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት ተቀጣሪ ሠራተኛ መሆን የሌለባቸው ሲሆን& በሌሎች ባንኮችም ሆነ የፋይናንስ ተቋማት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ሆነው እየሠሩ መሆን የለበትም፡፡
 10. ራሳቸው ወይም ዳይሬክተር ወይም ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው በሚመሩት ድርጅት ላይ የመክሰር ክስ ያልቀረበበት ወይም የመክሰር ውሳኔ ያልተሰጠበት መሆን አለበት፡፡
 11. ራሳቸው ወይም ዳይሬክተር ወይም ዋና አስፈፃሚ ሆነው የሚሰሩበት ድርጅት የባንክ ወይም ማንኛውንም ብድር ባለመክፈል ምክንያት ንብረታቸው በሐራጅ ያልተሸጠ፤ ተከሰው ያልተፈረደባቸው፤ ከአበዳሪ ተቋማት የወሰዱትን ገንዘብ ባለመክፈላቸው ብድሩ ጤናማ ያልሆነ ብድር የብድር ደረጃ ያልዞረባቸው ወይም ያልገባባቸው መሆን አለበት፡፡
 12. ሥልጣን ላለው ተቆጣጣሪ አካል መስጠት ያለባቸውን መረጃ በመደበቅ& ሀሰተኛ መረጃ በመስጠት& ማሟላት ያለባቸውን መስፈርት ባለማሟላት ምክንያት የእርምት እርምጃ የተወሰደባቸው መሆኑን የሚያሳይ ሪኮርድ የሌለባቸው መሆን አለበት፡፡
 13. ተጠቋሚዎቹ በቂ ስንቅ/ገንዘብ/ ሳይኖር ቼክ በመስጠት ምክንያት ሒሳባቸው ያልተዘጋባቸው እና ያልተስተካከለላቸዉ እንዲሁም ታክስ እና ግብር ባለመክፈል ተከሶ ጥፋተኛ ያልተባሉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡
 14. በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በወጡ መመሪያዎች ላይ የተጠቀሱ እና ሌሎች መመዘኛዎችን ማሟላት ይኖርባቸዋል፡፡

ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን መስፈርት የሚያሟሉ ተወዳዳሪዎችን መጠቆም የምትፈልጉ ባለአክስዮኖች ለጥቆማ የተዘጋጀውን ቅጽ/ፎርም ከሰኔ 18 ቀን 2012 ዓ.ም. ጀምሮ የባንኩ አክሲዮን ክፍል በሚገኝበት ሕንፃ (ወምሳድኮ ሕንፃ) 1ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 025 ወይም በሁሉም የባንኩ ቅርንጫፎች በግንባር በመቅረብ እንዲሁም ከባንኩ ድረ-ገጽ http://www.berhanbanksc.com ላይ ለጥቆማ የተዘጋጀዉን ቅጽ በመዉሰድ መጠቆም የምትችሉ መሆኑን አስመራጭ ኮሚቴዉ ያሳዉቃል፡፡

ባለአክሲዮኖች የሞሉትን ቅጽ የብርሃን ባንክ አክሲዮን ክፍል በሚገኝበት ሕንፃ(ዉምሳድኮ ሕንፃ) 1ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 025 በአካል በመቅረብ ወይም በባንኩ ፓ.ሣ.ቁ 387 ኮድ 1110 አድራሻውን ለብርሃን ባንክ አ.ማ. የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ በማድረግ ወይም በኢሜይል አድራሻ: BOD_Nomi.Committee@berhanbanksc.com መላክ የሚችሉ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0118-699569 ወይም 0944-065530 በመደወል ማብራሪያ ማግኘት ይችላሉ፡፡

ከመስከረም 18 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 11፡00 ሰዓት በኋላ የሚቀርቡ ጥቆማዎችን የማይቀበል መሆኑን ኮሚቴዉ ያሳስባል፡፡

የብርሃን ባንክ አ.ማ

የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴDemos

Layout

Wide
Boxed
Scroll up