የባለአክሲዮኖች 11ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ የስብሰባ ጥሪ

ብርሃን  ባንክ አ.ማ.  የባለአክሲዮኖችን  11ኛ መደበኛ  ጠቅላላ ጉባኤ ማክሰኞ ታህሣሥ 13  ቀን 2013 ዓ.ም. ከጠዋቱ 2፡00 ጀምሮ በጎልፍ ክለብ ይካሔዳል፡፡ ስለሆነም የባንኩ ባለአክሲዮኖች በሙሉ በተጠቀሰው ቀንና ቦታ ማንነታችሁን  የሚገልጽ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፍቃድ ዋናውንና ፎቶ ኮፒ  እንዲሁም በሞባይል አጭር የጽሁፍ መልዕክት የሚላክላችሁን የባለአክስዮን መለያ ቁጥር በመያዝ በጉባኤው ላይ እንድትገኙ የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪ ያቀርባል፡፡

የመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳ

 1. አጀንዳውን ማጽደቅ፤
 2. የተከናወኑ የአክስዮን ዝውውሮችን ማጽደቅና አዳዲስ ባለአክስዮኖችን መቀበል፤
 3. የዳይሬክተሮች ቦርድን እ.ኤ.አ.የ2019/20 ዓመታዊ ሪፖርት ማዳመጥ ፤
 4. የውጭ ኦዲተሮችን እ.ኤ.አ. የ2019/20 ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ማዳመጥ ፤
 5. ከዚህ በላይ በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ተወያይቶ መወሰን፤
 6. በዘመኑ የተጣራ ትርፍ አደላደል እና አከፋፈል ላይ በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ ተወያይቶ መወሰን፤
 7. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ወርኃዊ አበልና ዓመታዊ ክፍያ መወሰን፣
 8. የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴን ሪፖርት መስማትና የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን መምረጥ፤
 9. የጉባዔውን ቃለጉባዔ ማጽደቅ የሚሉት ናቸው፡፡

ማሳሰቢያ

በጉባኤው ላይ ለመገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች  ቀጥሎ በተመለከተው መሠረት በወኪሎቻቸው አማካይነት መሳተፍ ይችላሉ፡፡

 • ጉባኤው ከሚካሄድበት ቀን  አስቀድሞ   ባሉት  ቀናት ውስጥ ቦሌ ድልድይ  ፊት ለፊት በሚገኘው  የባንኩ  ዋና መስሪያ ቤት በመገኘት የውክልና ፎርም/ቅጽ   በመሙላት  ተወካይ  በመወከል ወይም
 •  ውል ለማዋዋል ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት የተሰጠና በስብሰባው ለመገኘትና ድምጽ ለመስጠት የሚያስችል የውክልና ማስረጃ ያለው ተወካይ ዋናውን እና አንድ ፎቶ ኮፒ በጉባኤው እለት ይዞ በመቅረብ

ብርሃን  ባንክ አ.ማ

የዳይሬክተሮች ቦርድDemos

Layout

Wide
Boxed
Scroll up